u4 u4 u4
  • 新闻动态
  • 财务信息
  • 温馨提示

  现场业务 ‖ 周一至周五 上午:9:00-11:30 下午:2:00-5:30

  (每周二下午及月末最后一个工作日不对外办理业务,为内部业务培训及核账时间)

                 

  综合管理科:0531-59556890(财务系统业务咨询)‖  0531-59556885 (综合业务咨询)

  会计核算科:0531-59556881/59556882/59556883  ‖ 0538-6229987(报销业务咨询)

  结算中心 :  0531-59556891 ‖  0538-6229986 (资金支付、到款业务咨询)

  收费科 :     0538-6229985   ‖  0531-59556889(工会、党费报销、增值税票开票、教师工资、学生交费业务咨询)

  投诉电话:  0531-59556658  ‖  0538-6229985

   

   

  版权所有:山东第一医科大学(山东省医学科学院)计划财务部